ธรรมทาน อานิสงค์นำมาซึ่งปัญญา แก่ทั้งผู้ให้และทั้งผู้รับ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ผมโชคดีมาก ที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับหลายหน่วยงาน

โดยก่อนจะมารับราชการนั้น ก็เริ่มงานแรกกับบริษัทซอท์ฟแวร์เฮ้าส์ อยู่กว่า 2 ปี

และก็ย้ายไปทำงานกับบริษัทขายส่งวัสดุก่อสร้างอยู่ปีกว่า

ก่อนที่แม่จะบังคับให้มาทำงานรับราชการ


ใช้วุฒิปริญญาตรี เริ่มรับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

change disk .. change disk เป็นลูกมือฝรั่งติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโตมัติ (INNOPAC)

ผ่าน Y-Talk ในยุคที่อินเตอร์เน็ตเกิดใหม่ ๆ

ในยุคหนึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบการจัดสอบ Entrance 5 จังหวัด ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามดูแลอยู่


รับราชการได้ 3-4 ปี เรียนจบปริญาญาโทจึงได้ย้ายไปเป็นอาจารย์

สังกัดสำนักวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ2 ปีต่อมา ได้เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ


คำนวณดูแล้ว ทุก ๆ 2 ปีจะย้ายหน่วยงาน

อยู่เอกชน 2 บริษัท หน่วยงานของรัฐ 4 หน่วยงาน

เพราะสมัยนั้น ผมถือคติประมาณว่า

.. หกล้ม เพราะก้าวไปช้างหน้า ดีกว่า ยืนเต๊ะท่าอยู่กับที่ ..

เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มีบุญวาสนาได้มาทำงานที่คณะศึกษาศาสตร์

ผมพบว่า คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์นั้น ท่านเป็นปราชญ์กันทุกคน

ถ้าพูดถึงศาสตร์การพัฒนามนุษย์นั้น ต้องยกให้คณะศึกษาศาสตร์ ครับ


การได้ร่วมคลุกคลีตีโมง ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมาก ๆ

และในฐานะการเป็นอาจารย์ผู้สอนทางด้านการบริหารการศึกษา

ผมได้เรียนรู้และพยายามออกแบบค้นหา วิธีการพัฒนามนุษย์ อยู่ตลอดเวลา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำวิถีพุทธความเห็น (0)