การเตรียมแรงงานในระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่แรงงานอาเซียน

การพัฒนาด้านการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายนับเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย

วันนี้เปิดหนังสือดีๆ เล่มหนึ่งที่มีบทความดีๆ หลายบทความ แต่เนื่องด้วยตัวเองเป็นครูจึงได้สะดุดตาบทความหนึ่ง

"การเตรียมแรงงานในระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่แรงงานอาเซียน" ตาม Link ข้างหลังนี้เลยครับ บทความ_ลภัสรดา.pdf

สิ่งที่บทความนี้สะกิดต่อมความคิดของผม คือ อย่าเน้นภาษาจนลืมสังคมพหุวัฒนธรรม

ลองอ่านดูครับน่าสนใจเลยทีเดียว ต้อนรับประชาคมอาเซียนเดือนธันวาคมนี้ครับ

เอกสารอ้างอิง (ชื่อหนังสือ)

ลภัสรดา เวียงคำ. (2557). การเตรียมแรงงานในระบบการศึกษาเพื่ิอเข้าสู่แรงงานอาเซียน. ในพราม อินพรม (บรรณาธิการ), แนวโน้มการจัดการอุดมศึกษาไร้พรมแดน.(135-169). กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Let's SHAREความเห็น (0)