TEDtalk R2R พัฒนาองค์การและสร้างสรรค์ชุมชน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

TEDtalk R2R

เมื่อหลายเดือนก่อน อาจารย์สุธีชวนคิดชวนหารือในชั่วโมงแรกๆ ของเวที R2R forum ภาคกลางครั้งที่5ทีจะมีขึ้นในวันที่19-20 พฤศจิกายนในลักษณะ work shop ข้าพเจ้าเสนอต่ออาจารย์ว่า...รูปแบบ Tedtalk ที่อาจารย์เคยทำเมื่องาน R2R forum ครั้งที่8 ที่ผ่านมาก็น่าสนใจ

และวันนี้ก็มาถึงหลังจากที่มีการพูดคุยเตรียมงานมาเป็นระยะๆ...

5 ท่าน...ที่ได้รับเชิญมาพูดคุย ได้แก่

R2R สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง@ท่าวังผา โดยคุณจุฬารัตน์ สุริยาทัย รพ.ท่าวังผา จ.น่าน

R2R คำเขื่อนแก้ว : เบาหวานความดันสุดซอย คุณอนงค์ลักษณ์ ฤทธิ์วุฒิ รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

R2R ป่าติ้ว: สุขง่ายใสงาม คุณสมหญิง อุ้มบุญ รพ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ถอดบทเรียน 7 Lifestyle Sweet Lamlukka Model คุณจินดา ดวงเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

จากทฤษฎี 4 ท่า 4 ที 4 รอบ กภ.สราวุธ สมพงษ์ รพ.ปากพลี จ.นครนายก

เราใช้เวลาในช่วงแรกข้าพเจ้าเรียกว่า "โปรย" กันคนละ 10 นาที ช่างเป็นสิบนาทีที่เกิดพลังอย่างยิ่งใหญ่...ไม่น่าเชื่อว่าวิทยากรแต่ละท่านจะมีพลังมากมายขนาดนี้..."ไม่รู้ว่าพลังมาจากไหน"...นี่คือคำบอกเล่าเสียงสะท้อนจากทุกท่าน ในช่วงตอนที่เราพูดคุยถอบทเรียนข้าพเจ้าเรียกช่วงเวลานี้ว่า ...การประเมินเพื่อเลื่อนขั้น กระบวนการ R2R เป็นดั่งเครื่องมือที่หล่อหลอมผู้คนมาสักระยะเวลาหนึ่ง ส่วนกระบวนการ TEDtalk เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้บุคคลนั้นตกผลึกต่อตนเอง และสามารถผ่องถ่ายความเป็น R2R ของตนเองออกมาได้ภายในช่วงเวลาอันจำกัดนี้ได้ และทำให้ผู้คนใคร่อยากติดตามและเรียนรู้เรื่องราวต่อ

จาก 10 นาทีแรก...เราก็กระจายออกเป็น 5 กลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการติดตามไปสู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในระดับที่ลึกซึ้งกันต่อ...

ปรากฎหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นคือ ความจดจ่อสนใจของผู้ฟังและพลังของผู้พูดที่มีอยู่ในวิทยากรทั้ง 5 ท่าน...แม้ช่วงเวลาถอดบทเรียนในตอนเย็นหลายท่านสะท้อนให้ฟังว่า "แปลกใจที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลย"

เราใช้เวลาเรียนรู้กันในกลุ่มย่อยกว่า 45 นาที

จากนั้นในช่วงท้ายข้าพเจ้าได้เชิญสมาชิกที่นั่งฟังในแต่ละกลุ่มมาช่วย Refection /ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันว่าเป็นอย่างไร...และรู้สึกประทับใจอะไรบ้าง

เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในวงและการหมุนเกลียวความรู้ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำให้หลายท่านได้เกิดการกลับมามองตัวเอง...ความสนใจในเรื่องเป็นประเด็นที่ทำให้อยากติดตามเข้าไปฟังในกลุ่มและความประทับใจพิเศษในตัววิทยากร ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ติดตาม ลีลาและเทคนิคของช่วงเวลา Tedtalk ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจติดตามไปฟังต่อในกลุ่มย่อย

ในรูปแบบการจัดกระบวนการในครั้งนี้

ส่วนตัวข้าพเจ้าเองรู้สึกประทับใจมากเพราะเกิดปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวไปของสายธารแห่งความรู้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)