ที่มา http://www.siamrath.co.th/Education.asp?ReviewID=156734 เนื้อหา เมื่อวันที่ 13 พ.ย.49 นายวิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนแนวทางการรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2550 ว่า ในการประชุมผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ยืนยันว่าจะใช้หลักให้ทุกคนได้เรียน โดยมีแนวคิดจะปรับเกณฑ์การรับให้เป็น 50:50 และจะใช้มาตรการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกินห้องละ 40 หรือ 50 คน เพื่อรักษาคุณภาพ แต่หากโรงเรียนจำเป็นต้องรับเพิ่ม จะให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่สามารถพิจารณาให้เพิ่มได้ ประมาณ 5% ของจำนวนที่โรงเรียนประกาศรับ ผู้บันทึก นางสาวนันทพร ศรีแสง และนางสาวกลางเดือน สุวรรณรัตน์ วันที่บันทึก 14 พฤษจิกายน 2549