เพื่อนคืออะไร

เพื่อนคืออะไร

เพื่อน คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกัน

พื่อน คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เราเป็นอยู่ โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก

เพื่อน คือมิตรแท้ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้

เพื่อน คือมิตรที่พยายามส่งเสริมเรา ให้ความสนใจเรา เชื่อในตัวเราตามที่เราเป็นจริง

เพื่อน คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขแม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้

เพื่อน คือคนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุด แต่ศัตรูเกลียดเรา แม้เราจะทำแต่สิ่งที่เขาก็รู้ว่าดีที่สุด

เพื่อน คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเขาคุ้นเคย และรู้จักความคิดความอ่านของเรา แค่มองหน้าก็รู้ปัญหา แค่มองตาก็เข้าใจ

เพื่อน คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรรอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอ

พื่อน คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจได้โดยเฉพาะยามทุกข์ลำบาก

เพื่อน คือคนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบ แต่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิดและแนะนำทิศให้ถูกทาง

เพื่อน คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุกอย่างทุกครั้ง แต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วยในบางครั้ง

เพื่อน คือคนที่ช่วยเราด้วยความเต็มใจ

เพื่อน คือคนที่ก้าวเหยียดอย่างสุดกำลังเพื่อช่วยเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายศรัทธา ไวยปัญญาความเห็น (0)