000_ที่มาของบันทึก

(What) สมุดบันทึกเล่มนี้ เป็นการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปฝึกความเป็นครูที่ รร.เพลินพัฒนา ระยะเวลาประมาณ 1 ปี (ตค 2558 - กย.2559) สิ่งที่จะไปเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่

1) ฝึกความเป็นครู เกาะติดชีวิตครูทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

2) เรียนรู้การวางหลักสูตร และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

3) เรียนรู้บทบาทงานด้านบริหารสถานศึกษา

(Why) จุดประสงค์ เพื่อเก็บบันทึกประสบการณ์ไว้ในรูปแบบเอกสาร และหากเป็นประโยชน์ให้แก่ใครได้บ้าง ก็จะยินดีแชร์เป็นอย่างยิ่งครับ

(How) การบันทึกนี้ จะพยายามบันทึกหลังการเรียนรู้ (AAR-After Action Review) เกือบทุกวัน เพื่อให้การสะท้อนเป็นไปอย่างสดที่สุดครับ


อยากรู้ว่า เขาฝึกครูกันอย่างไร ติดตามที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Intern Plern Plernความเห็น (0)