ครูบาบินก้าว
ครูบา บินก้าว อิทธิภาโว จนอีหลีอีหลอ

บันทึกคำถาม ความด่างพร้อยของชีวิตคนเราที่แย่ที่ สุด


บันทึกคำถาม...จากผู้ที่มาสนทนา ที่ต้องถามกลับว่า ชีวิตคนเรานั้น...พอจะทราบมั๊ยว่า...ความด่างพร้อยของชีวิตคนเราที่แย่ที่ สุดนั้น คือ อะไร ? และ เคยเป็นบ้างมั๊ย...!!! ก็ช่วยกันร่วมหาตอบ...เพื่อจัดการอย่าให้เกิดมี...+++

คำเฉลย คือ เมื่อบุคคลนั้น เห็นโทษภัยเรื่องใดแล้ว และ รู้ชัดแก่ใจว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดี ควรยิ่งที่จะต้องทำ แล้วกลับยังคงกระทำความทราม ความไม่ดี !!!

นับแต่ก่อนนานมา...คนเราทุกคนไม่รู้หรอกว่า...

อะไร คือ ถูก !!!!!!!
อะไร คือ ผิด !!!!!!!

แม้จะไปร่ำเรียนมามากมาย ทั้งทางโลก ทางธรรมจบกันมาสูง ๆ เพื่อหวังความก้าวหน้าแห่งชีวิต... บ้างรับราชการ บ้างเป็นครูบาอาจารย์ เป็นนักการเมือง มีบั้ง มียศ มีเกียรติ มีสายสะพายมากมาย...

หาก โดยแท้ ตราหน้าได้เลยว่า ก็ยังไม่รู้หรอกว่า...
อะไร คือ ถูก ???????
อะไร คือ ผิด ???????

เพราะหาไม่แล้ว... บ้านเมืองจะไม่เกิดวิกฤติ ไม่ถูกผลาญงบประมาณแผ่นดินไปต่อหน้าต่อตาประชาชน จนประเทศต้องเป็นหนี้ เป็นสินมากมายต่อเนื่อง โดยต่างก็ยังไม่เคยที่จะสำนึกต่อความบกพร่องผิด และ ไม่เคยมีจิตคิดรับผิด รับชอบจากเจ้าคนพรรค์นี้ ใด ๆ ไม่ !!!

ตัวอย่าง บทเรียนชีวิตพบเห็นจากเหล่าคนที่ก้าวไปมีเกียรติ มียศ หากยังคงคดโกงชาติ ทรยศแผ่นดิน หักหลังประชาชน ปล้นประเทศ ฯลฯ ที่ยังเชิดหน้าชูคอในสังคมเป็นที่ปรากฏ นั่นคือ การยืนยันว่า คนพรรค์นี้ ไม่สามารถรู้ว่า...

อะไร คือ ถูก
อะไร คือ ผิด และ จะไม่สามารถที่จะตื่นรู้ อีกนาน ตราบที่ไม่หันมาเพิ่มความมีสัมมาทิฐิ !!!!!!!

ที่สุด ต้องอาศัยพลังแห่งมโนธรรม จาก ประชาชนคนธรรมดา ๆ ทั้งประเทศ นี่แหละ ที่ได้ตื่น รู้ สะสมความชัดเจนปรากฏขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งแผ่นดิน และ กล้าพอที่จะก้าวออกมาแสดงพลังอย่างสงบ-รู้-รักษ์-สามัคคี-ปกป้องชาติ จากที่ได้พบเห็นความเสื่อมทรามต่ำสุดอันเป็นผลงานเชิงประจักษ์ จาก คนพรรค์นั้นแท้แล้ว จึงเลือกที่จะก้าวออกมาอย่างทรงพลัง และ แน่นอนว่า เมื่อเลือกที่จะก้าวเป็นพลังในแต่ละบริบทแล้ว... ย่อมจักต้องพบแรงเสียดทานอำมหิตจากเหล่าคนพรรค์นั้นที่เกิดมีในทุกยุค ทุกสมัยที่มีพลังแห่งเครื่องมือ...ไม่เว้นแม้แต่ยุคบัดนี้ ที่พบรังสีแห่งเงา ร้าย.. โดย ท้ายที่สุดแห่งการก้าว ก็ถึงกับต้องจบชีวิต...!!!!!!!

แน่นอนว่า นับเป็นความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่หากก็ไม่ได้ส่งผลทำให้ผู้ที่ใจตรงกัน เพื่อเป็นพลังออกมาร่วม ที่จักต้องเกิดความทดท้อ... ตรงกันข้าม กลับยิ่งเป็นพลังแห่งคุณธรรมบริสุทธิ์ที่มากขึ้น... เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนเปิดใจศึกษาบทเรียนชีวิตบุคคลเพื่อให้เกิดสัมมาสติในการร่วมใจ พัฒนามโนธรรมสำนึกเพื่องานแผ่นดิน จากสองชีวิตในคลิป ให้พิจารณา !!!

https://youtu.be/vbEAgzbvX_4
https://youtu.be/JoVFhJPFRk4

และกาละ ณ บัดนี้ จาก บทเรียนจากสถานการณ์จริง จึงต่างแจ้งชัดโดยแท้แก่ใจมากขึ้นว่า...

อะไร คือ ถูก...**
อะไร คือ ผิด... ***

และ ฝากถึงผู้ที่ก้าวออกมาขานรับมหากุศลเจตนาในภาระกิจต่อจากเหล่าผู้กล้า... โดย อาสาเข้ามารับไม้ต่อ เพื่อขอทำหน้าที่สืบสานความตั้งใจอย่างเสียสละ เต็มใจเหน็ดเหนื่อย เต็มใจทุ่มเทเพื่องานแผ่นดินทั้งหลายนั้น ถ้าหากจะยังกล้ามีลับลวงพรางสร้างความด่างพร้อยในการอาสาฯ ให้เกิดมีขึ้นแทรกซ้อนเข้ามา ไม่ว่า จะเป็นชนิด แกล้งทำเป็นไม่รู้-ไม่เห็นในปัญหาความเดือดร้อน เพื่อสุดท้ายหมายแฝงนำผลประโยชน์แผ่นดินไปสู่ตนมากกว่าเพื่อสาธารณะอันคือ ประชาชนทั้งแผ่นดิน ตามที่คนพรรค์นั้นทำความหมักหมม และ ทั้งชนิดที่ ...เชื้อร้ายนำก่อเกิดใหม่ในแต่ละด้าน ตามที่ปรากฏ โดยไม่ก้าวเข้ามาแก้ไข...ในยุคที่แผ่นดินนี้...ควรที่จะต้องเกิดความ บริสุทธิ์ โดย ปล่อยให้เกิดความเน่าในภัยร้ายมีสืบต่อได้อีก...

หรือ...เธอ...กล้าที่จะกระทำ " สัมปชานมุสาวาท " คือ กระทำผิดทั้งรู้แก่ใจ กระนั้น อีกหรือ !!!!!!!ศึกษา พลังคุณธรรมประชาชน ที่พัฒนาสู่การก้าวออกมาปกป้องแผ่นดินให้เกิดผลอย่างยั่งยืน..ตรองจาก ยุค มหาตมะคานธี ณ แผ่นดินอินเดีย สู่..ยุคปัจจุบัน ที่พลังทางศีลธรรม ณ แผ่นดินประเทศไทย มีความพากเพียรนำสู่..การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ NEOPROTEST

สกู๊ปชุมนุมสวนลุมฯ ตอน Go On and See Out
http://www.youtube.com/watch?v=-LL5aeqwOi8

- การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๑ HD
http://www.youtube.com/watch?v=C6zwebK1R58&feature=youtu.be

- การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๒
"ยุทธวิธีเป้าหมายของ Neo protest
http://www.youtube.com/watch?v=Q5XN0HVK0G0

- การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๓ " ไม่มุ่งหมายเอาแพ้ชนะ แต่มีอัตราก้าวหน้ารายทาง
http://www.youtube.com/watch?v=LK-7_U77TfU&feature=youtu.be

- การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๔ HD " ออกมาแสดงสิทธิ์อธิปไตยอันดับ ๑ "
http://www.youtube.com/watch?v=fHCl63Pehm8&feature=youtu.be

- การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๕ "การรวมกันของแม่น้ำร้อยสาย"
http://www.youtube.com/watch?v=mbK54skn4GE&feature=youtu.be

- สกู๊ป นีโอโพรเทส ตอน ๖ ตลาดอาริยะกู้ชาติ
http://www.youtube.com/watch?v=8GyJZQeosfw

- สกู๊ป นีโอโพรเทส ตอน ๗ โรงครัว กู้ชาติ แบบคนจน ที่ชุมชนดูไป
http://www.youtube.com/watch?v=fp5ZuBoe5WE

- สกู๊ป นีโอโพรเทส ตอน ๘ ทำไมต้องเอาธรรมนำหน้า
http://www.youtube.com/watch?v=uVgdoxHYanU

NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๙ ตอน "ตลาดอาริยะ ตลาดเพื่อคนจน"
http://www.youtube.com/watch?v=oLFhLHuvMIo&feature=youtu.be

NEOPROTEST การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ตอนที่ ๑๐ " มาชุมนุมแล้วได้อะไร แล้วจบตรงไหน "
https://www.youtube.com/watch?v=655llkxbYsI&feature=youtu.be

ณ บันทึกธรรม ด้วยภาพ ชมความเรียบง่าย ความมั่นคง ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ชุมชนดูไป ( Go On & See Out ) สวนลุม ฯ กรุงเทพ ฯ
https://www.facebook.com/HS7OEO/media_set...

บันทึกธรรม ความเรียบง่าย ความมั่นคง ณ ชุมชนดูไป ( Go On & See Out ) สวนลุม ฯ กรุงเทพ ฯ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ https://www.facebook.com/HS7OEO/media_set...

บันทึกธรรม ความเรียบง่าย ความมั่นคง ณ ชุมชนดูไป ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถ่ายที่ ชุมชน ดูไป " Go On & See Out "

https://www.facebook.com/HS7OEO/media_set?set=a.65...


หมายเลขบันทึก: 595871เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2015 01:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ตุลาคม 2015 01:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี