คน ควาย ลิง หมา

คน ควาย ลิง หมา

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา)

โกรธ คือ การใช้ความผิดของคนอื่น มาลงโทษตัวเอง

กลุ้ม คือ ใช้ความผิดของตัวเอง มาลงโทษตัวเอง

เสียใจภายหลัง คือ เอาเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ที่แก้ไขไม่ได้มาทรมานตัวเอง

รากเหง้าของความทุกข์อยู่ที่ใจเรา ไม่ได้อยู่ที่คนอื่น หากไม่แก้ที่ใจของตน จะไปไหนก็หนีทุกข์ไม่พ้น

คน ควาย ลิง หมา

ในอดีตพระเจ้าสร้างควายก่อน

พระเจ้าบอกควาย แกไปไถนาทุกวัน จากตะวันขึ้น จนตะวันตกดิน กินแต่หญ้า ให้แกอยู่ได้ 60 ปี

ควาย ไม่เอาหรอก ทำงานหนักแทบตาย กินได้แต่หญ้า เอา 20 ปีพอ ที่เหลือคืนพระเจ้า

พระเจ้าตกลง

วันต่อมาพระเจ้าสร้างลิง

พระเจ้าบอกลิงว่า แกไปทำให้สัตว์อื่นมีความบันเทิง ทำให้สัตว์อื่นหัวเราะ ตีลังกาให้สัตว์อื่นดู กินได้แต่กล้วย ให้แกอยู่ 20 ปี

ลิง ทำให้สัตว์อื่นหัวเราะ แสดงกายกรรม ตีลังกางานหนักหนานี้ เอา 10 ปีพอ พระเจ้าตกลง

วันต่อมาพระเจ้าสร้างหมา

พระเจ้าบอกหมา แกไปอยู่หน้าบ้าน กินของเหลือจากเจ้าของ ให้แก 25 ปี

หมา เห่าทั้งวัน เอา 15 ปีพอ พระเจ้าตกลง

วันต่อมาพระเจ้าสร้างคน แกเอาแต่ นอน กิน เล่น เที่ยว ไม่ต้องทำอะไรเลย ให้มีความสุขกับชีวิต ให้แก 20 ปี

คน ชีวิตมีความสบายแบบนี้ 20 ปีน้อยไป พระเจ้าไม่พูดอะไร

คน เอาอย่างนี้ ควายคืน 40 ปี ลิง 10 ปี หมา 10 ปี

คน เลยกิน นอน เล่น เที่ยว 20 ปี

ที่เหลือ 40 ปี ทำงานยังกับควาย เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

ต่อมา 10 ปี ก็ทำตัวเป็นลิง เล่นอยู่กับหลาน ให้หลานหัวเราะสนุกสนาน (เลี้ยงหลาน)

สุดท้าย 10 ปี ไปไหนไม่ได้ เฝ้าบ้านยังกะหมา เรื่องจริงทั้งนั้น

ชีวิต เม อนิยตํ มรณํ เม นิยต์ แปลว่า ชีวิตของเราไม่แน่นอน ความตายต่างหากเล่าที่แน่นอน

ทางเดินชีวิต เต็มไปด้วยกับดัก แห่งความอยาก สติเท่านั้น ที่ทำให้เรารอดพ้นไปได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อักษรย่อ ทะเบียนรถความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจ..ขอบใจ....คนหมาควายลิง( เพิ่งประจักษ์)..อิอิ