เมืองสามดี วิถีไตใหญ่

แอ๋วไตกั๋น เมืองสามดีวิถีไตใหญ่ บนฐานของการฟื้นฟูและยั่งยืน ครูแดงเปิ้นได้จัดเวทีเสวนาอู้กันว่าเฮาจะยะอย่างไดหื้อละอ่อนเปิ้นฮักวัฒนธรรมตัวเก่า (ตนเอง) และจะยะจะได๋ให้คนในชุมชนและเยาวชนมีรายได้ด้วยวิถีชีวิตของตัวเองโดยสื่อพื้นบ้านและวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่า อีกทั้งยังทำให้พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยได้เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นได้พบปะพูดคุยกับหลานๆที่ไปเฮียนฮู้ในเรื่องต่างๆเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัย พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยไม่เหงา ลูกหลานมีความฮู้ เกิดอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โคกสลุงเมืองสามดี วิถีชาวบ้านความเห็น (0)