เรียนรู้ผ่านกิจกรรมในช่วงวัยเด็กตอนกลาง

นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้เรื่องสมรรถภาพของเด็กในช่วงวัยเด็กตอนกลาง โดยการเรียนของเราในครั้งนี้ คือการเรียนรู้ผ่านเคสอาการ บุคลิกภาพ ความเป็นอยู่ ของเด็กเหล่านั้น ซึ่งการทำกิจกรรมของเราจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้เคสที่แตกต่างกันไป เราจะต้องนำเคสที่ได้มาวิเคราะห์ และทำเป็นแผนภาพเพื่อไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยความรู้ที่เราได้ในครั้งนี้คือ

Occupational performance คือ การแสดงความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล

Occupational performance area คือ ขอบเขตของความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย

ได้แก่

1) Self care การดูแลตนเอง

- Basic activity of daily living : ADL

คือ การทํากิจวัตรประจําวันพื้นฐาน เช่น การรับประทานอาหาร, การถอด-ใส่เสื้อผ้า เป็นต้น

- Instrumental activities of daily living : IADL

คือ การทำกิจวัตรประจำวันขั้นสูงที่ต้องใช้เครื่องมือ เช่น การใช้โทรศัพท์, การรับประทานยา, การไปตลาด, เตรียมอาหาร เป็นต้น

- Personal activity of daily living : PADL

คือ Basic ADL + IADL ในรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล

2) Rest การพักผ่อน

3) Sleep การนอนหลับ

4) Play การเล่น

***สำคัญสำหรับการพัฒนาในเด็ก***

5) Education การศึกษาตลอดชีวิต

- การศึกษาในห้องเรียน

- การศึกษาทักษะชีวิต

6) Social life การเข้าสังคม

7) Leisure กิจกรรมยามว่าง

8) Work การทำงาน

- Paid คือ การทำงานที่มีค่าตอบแทน

- Non paid คือ การทำงานที่ไม่ได้ค่าตอบแทน แต่ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่

- Volunteer คือ อาสาสมัคร

Occupational performance role คือ บทบาทการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตในสังคม

นอกจากความรู้เชิงวิชาการแล้ว เรายังได้รู้จักการทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักการวิเคราะห์เหตุการณ์ กิจกรรมในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความรู้และเสียงหัวเราะของพวกเราทุกๆคน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ไปกับพวกเราเหล่า OT ปี 2ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ นศ. กิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 2 มากค่ะ :)