ในวันนี้อาจารย์ได้สอนในเรื่องของขั้นตอนการใช้ Internetเบื้องต้นซึ่งประกอบไปด้วย
1.IP Address
2.Domain Name
3.URL
4.Browser
5.Homepage
6.Webpages
7.Web site
8.email
9.portal
- การใช้เครื่องมือต่างๆโดยไปที่เมนู View
- การจัดเก็บเว็บไซต์ต่างๆที่ต้องการมีขั้นตอนดังนี้
1.ไปเมนู Favorites
2.เลือก Add to Favorite