ส่งผลงานประเมินตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญของนางนฤมล บูรณะพิมพ์ เรื่องที่ 3. การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจำปี สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ

การตรวจสอบ.zip 3. การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจำปี สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชวนคิดกับผู้ตรวจสอบภายในความเห็น (0)