๑๕๓. วัดสี่แยกแสงเพชร (วัดถ้ำแสงเพชรบน)

บันทึก ๑๕๒. วัดสี่แยกแสงเพชร (วัดถ้ำแสงเพชรบน)


วัดสี่แยกแสงเพชร(สำนักบน)

เป็นสถานปฏิบัติธรรม สาขาที่ ๕ วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่บ้านดงเจริญ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

.......วัดตั้งอยู่บนถนนสายอำนาจเจริญ-เขมราฐ ห่างจากตัวเมืองอำนาจเจริญประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางขึ้นเขาประมาณ ๒ กิโลเมตร พื้นที่วัดมีบริเวณกว้างขวาง มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ภายในและรอบบริเวณวัดมีธรรมชาติที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่มากมาย ป่าไม้ร่มรื่น

ศาลาพันห้อง

.........เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีและปฏิบัติธรรม ภายในมีห้องเป็นจำนวนมากจึงเรียกว่า"ศาลาพันห้อง"

พระนอนวัดถ้ำแสงเพชร

..........พระนอนวัดถ้ำแสงเพชร มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก เชื่อกันว่า การได้มากราบไหว้บูชาพระนอนวัดถ้ำแสงเพชร ถือเสมือนเป็นการได้เข้าเฝ้ารับฟังปัจฉิมโอวาทที่พระุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันปรินิพาน ผู้ที่ได้มากราบไหว้บูชาจะอุดมด้วยสติปัญญา มีแต่ความสว่างไสว มีความปลอดภัย ประสบชัยชนะจากหมู่มาร ชีวิตมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริง

สถูปเจดีย์

........ภายในสถูปเจดีย์มีรูปปั้นเหมือนของพระโพธิญาณเถระ(หลวงปู่ชา สุภัทโท)ผนังภายในเป็นภาพเขียนสีที่สวยงาม พื้นที่ส่วนบนของผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ ส่วนด้านล่างเป็นภาพเขียน เกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของ
หลวงปู่ชา สุภัทโท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

ที่ให้กำลังใจค่ะ