ขอโทษนะค่ะที่แนะนำสมาชิกในกลุ่มช้าไปหน่อยเนื่องจากมีสมาชิกกลุ่มบางคนถอนวิชานี้ไปแล้วตอนนี้กลุ่ม ก็เหลือกันแค่ 2 คนคือ นางสาวนันทพร ศรีแสง รหัส 4641440010 นางสาวกลางเดือน สุวรรณรัตน์ รหัส 4641440023