​ฟังเสียงของฉันเมื่อฉันป่วย (3)

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฟังเสียงของฉันเมื่อฉันป่วย (3)

การฟังและท่าทีที่เข้าใจของทีมรักษาดูเหมือนจะเป็นยาวิเศษสำหรับการหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย (attention ความใส่ใจ) ความนิ่ง...

***ลองสรุป..."ยาดีที่มาจากตัวบุคคล"

นิ่ง

ฟังเสียงของผู้ป่วย

เข้าใจธรรมชาติของผู้ป่วย

ใส่ใจ

วางแผนร่วมกัน

การอธิบาย

...

เบื้องต้นสามารถคลายทุกข์แก่ผู้ป่วยด้วย...ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคใดใดก็ตาม

ช่วงประสบการณ์ที่ดีของข้าพเจ้าคือการได้เรียนรู้เรื่องนี้ผ่านประสบการณ์จริง

หมอหลายท่านที่ข้าพเจ้าได้พบ รู้สึกประทับใจ "ฟัง...ใส่ใจและคิด" แต่ก็อีกหลายท่านมีท่าทีตัดสิน และควบคุม ในท่าทีแบบหลังนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นทุกข์

แต่ก็สะท้อนตัวเองได้เช่นกันเวลาที่เราปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยก็คงตระหนักในการหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่เปี่ยมด้วยเมตตา...

โจทย์ ; ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยเมตตา

การฝึกฝนตนเองให้ได้ตามโจทย์นี้... ค่อนข้างช่วยสลายอัตตาได้ค่อนข้างมากและได้ผลดีทีเดียว...

การเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้สำหรับข้าพเจ้าก็ละอัตตาและการยึดมั่นถือมั่นได้หลายประเด็น แต่ก่อนที่ละลงไปได้ก็อาศัยในการพิจารณาใคร่ครวญให้ลงที่ใจด้วยความเป็นเหตุและเป็นผล

สืบเนื่องจากว่า หลายๆคนมักอยากให้ข้าพเจ้าลองนั่นลองนี่ ที่เขาเห็นว่าดี ข้าพเจ้าก็ทดลอง แต่ไม่ใช่การทดลองแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ข้าพเจ้าจะใช้ในลักษณะนำมาเสริมกันและกัน ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดการเจ็บป่วยหายเร็ว

อาทิเช่น...

แผลผื่นคันก็ทานยาด้วยในขณะเดียวกันก็ใช้หลักการถอนพิษร้อนมาเสริมกันด้วย ปรับเปลี่ยนเรื่องอาหาร งดอาหารที่เสริมความร้อนให้กับร่างกาย

ปรากฏว่า... ข้ามคืนเดียวแผลที่กำลังอักเสบบวมแดงหายทันตา แผลยุบ...

ณ วันนี้แผลตุ่มคันยุบแห้งสนิท

แต่ก็ยังเผชิญกับอาการคันแม้จะได้ยามาเป็นกอบเป็นกำ

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)