พื้นที่ยืน

พื้นที่ - จุดที่ยืน

มีกระดาษวางอยู่ที่พื้นกลางห้อง 3 แผ่น;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม;

- มักเกิดในครอบครัวยากจน

- มักเกิดจากปัญหาพฤติกรรม ใจแตก

- มาขอคำปรึกษาว่าจะทำแท้ง เราจะไม่ให้ข้อมูล ไม่ให้คำแนะนำ ไม่ใส่ใจ - ไม่ชอบ !!!

เลือกอย่างไร ให้ยืนอยู่ฝั่งกระดาษนั้น

เห็นด้วย กับ ไม่เห็นด้วย เลี่ยงไม่ได้ที่จะยืนเผชิญหน้ากัน ส่วนไม่แน่ใจยืนอยู่ด้านข้าง ไม่สงวนสิทธิในการเปลี่ยนใจ

การศึกษา กล่อมเกลา ประสบการณ์ มีผลต่อความคิด ความเชื่อ มีผลต่อการเลือก เป็นโลกทัศน์ต่อปรากฏการณ์ แห่งยุคสมัย ให้ตัดสินใจเทไปข้างใดข้างหนึ่ง

ถึงที่สุดแล้วต้องชื่นชมคนที่เลือกคำตอบที่แตกต่าง ไม่มีผู้ยืนเป็นเพื่อนเคียงข้าง พื้นที่ยืนในสังคมสถานการณ์จริงอาจเลวร้ายกว่านี้นัก

เราอาจเก็บรักษาความคิด ความเชื่อของเราไว้ต่อไป โดยไม่ปิดกั้นโอกาส ทางเลือกของเด็กในฐานะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ ในฐานะที่เด็กต้องเผชิญกับชีวิตของตนต่อไป

งานสหวิชาชีพ เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ประโยชน์ของเด็ก นั่งอยู่คนละฟากมิได้หมายความว่าอยู่กันคนละพวก

#เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญความเห็น (0)