วันวิทยาศาสตร์...อนุสรณ์แห่งความสลดใจ...

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม...

18 สิงหาคม...วันวิทยาศาสตร์ไทย...

วันนี้ในอดีต..เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตร สุริยุปราคา ที่ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นประจักษ์พยานในการพิสูจน์ความรู้ของชาวสยาม ว่า ไม่น้อยหน้ากว่าชาวยุโรป ที่กำลังเข้ามาล่าอาณานิคมในสุวรรณภูมิ...และจะมีสักกี่คนที่จะทราบว่า พระองค์ท่านได้ทุ่มเทในเรื่องนี้ด้วยความวิริยะอย่างยิ่ง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพิสูจน์..ทั้งมีการฝึกซ้อม ทดสอบผลล่วงหน้า ด้วยการโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค)ไปตั้งกองทดสอบวัดตำแหน่งดาวที่ ปากท่อ ราชบุรี จนเป็นที่แน่พระทัยว่า ไม่ผิดพลาด..

ผลจากการพิสูจน์ภูมิปัญญาของชาวสยามด้วยวิชาความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยที่สืบต่อกันมานานนับร้อยๆปี..ว่า มีความแม่นยำถูกต้องไม่แพ้วิชาดาราศาสตร์ของชาวตะวันตก นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจถึงความรู้ความสามารถของบรรพชนชาวสยาม...และเป็นเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวสยามสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยสืบมาจนทุกวันนี้...

...แต่ นับถึงวันนี้ เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้ว...ลูกหลานชาวสยาม ต่างได้ตกเป็นทาสทางความรู้และเทคโนโลยี่ชาวตะวันตกจนเกือบหมดสิ้น..มิหนำซ้ำ ต่างพากันดูถูกดูหมิ่นสรรพวิทยาความรู้ในศาสตร์ต่างๆของบรรพชน..แม้แต่วิชาโหราศาสตร์ไทยที่เคยสร้างความภาคภูมิใจ...และถึงกับละทิ้งการศึกษาค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้แต่เดิม โดยหาว่าไร้สาระบ้าง ล้าสมัยบ้าง ไม่เป็นวิทยาศาสตร์บ้าง..โดยไม่ใยดีแม้จะฝึกหัดทดลองเรียนรู้..

..เมื่อถึง วันนี้ ซึ่งพากันยกให้เป็น วันวิทยาศาสตร์ไทย..จึงควรเป็นวันแห่งความอนาถใจ วันแห่งความน่าสมเพท วันวิปโยคของวงการวิทยาศาสตร์..มากกว่า..วันที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ..ทั้งของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน..นักวิทยาศาสตร์ ..ครูวิทยาศาสตร์..และลูกหลานไทย ตาดำๆ....

...น่าเศร้าจริงๆ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่..ประเทศไทย..ความเห็น (0)