Capture the fracture 4 : FLS nurses

Capture the fracture : บุคคลที่มีบทบาททำให้งานนี้ ดำเนินไปได้และลุล่วงประสบความสำเร็จ ได้ไม่ต่ำกว่า 60% คือ FLS coordinator ซึ่งอาจจะเป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศที่ทำกันมามักเป็นพยาบาล เข้าใจว่าเธอถูกฝึกมาให้เป็นผู้ประสานโดยแท้

หน้าที่ของ FLS coordinator มีอะไรบ้าง

1. ประสานทีมทำงานทั้งหมด ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ให้งานขับเคลื่อนไปได้
2. รับผิดชอบการพัฒนางานป้องกันกระดูกหักซ้ำ
3. ช่วยกำหนดรูปแบบการให้บริการ
4. ทราบแนวทางการให้บริการของทีม เพื่อป้องกันกระดูกหักซ้ำ
5. บริหารจัดการเรื่องการส่งต่อผู้ป่วย และติดตามการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
6. ช่วยในการจัดการความรู้และงานวิจัย ( ถ้ามี )
7. ติดตามและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

อัตรากำลังพยาบาลในปัจจุบันนี้ขาดแคลนมากอยู่แล้ว คงไม่ง่ายที่จะหาพยาบาล เสียสละมาทำงานนี้เพิ่มเติม ปลายเดือนนี้จะมีการอบรม FLS nurses ยังสงสัยอยู่ว่าจะมีคนมาเรียนกันซักกี่คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Boneความเห็น (0)