7. ขอแสดงความอาลัยรักต่อการจากไปของ ดร. เอ พี เจ อับดุล กาลัม ประธานาธิบดีคนที่ 11 ของอินเดีย

โสภนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภารัตนะบุรุษแห่งศตวรรษที่ 21 ของอินเดีย


วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฉันเปิดข่าว TOI online อ่านตามปกติ แต่ก็ต้องตกใจมากเมื่อทราบข่าวว่าท่านอดีตประธานาธิบดีคนที่ 11 ของอินเดีย ดร. เด พี เจ อับดุล กาลัม ล้มลงด้วยอาการหัวใจวายในขณะบรรยายให้นศ. ที่ IIM Shillong และถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 83 ปี ฉันรู้จักท่านกาลัมผ่านงาน แปล “ปีกแห่งไฟ”ที่ศูนย์ภารตะศึกษาได้เคยเชิญดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ผู้แปลมาบรรยายให้ฟังหลังจากนั้นท่านได้แปลผลงานของท่านกาลัมอีกหลายเล่ม รวมทั้ง India 2020 ตั้งแต่นั้นมาฉันรู้สึกราวกับรู้จักท่านมานาน โดยผ่านอัต ชีวประวติและผลงานของท่าน ท่านเป็นมุสลิม แต่รับประทานเจ ท่านมีบุคลิกที่ดูเป็นกันเอง อ่อนโยน ยิ้มแย้ม และมักอยู่รายล้อมท่ามกลางเด็กๆ และเยาวชน ผมทรงบ็อบของท่านเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นทำให้เป็นที่จดจำง่าย ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ บิดาแห่งขีปนาวุธและอวกาศของอินเดีย ภายหลังหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี 5 ปี ท่านเป็นอาจารย์อาคันตุกะหลายแห่ง ความเป็น "ครู" คือสิ่งที่ท่านรัก ท่านเป็นนักปรัชญา นักคิด นักเขียน นักพูด และนักสร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ท่านได้รับเกียรติขนานนามว่าเป็น “ประธานาธิบดีของประชาชน” และเป็น “เพชรแห่งภารตะ” ฉันไม่เคยรู้จักท่านเป็นการส่วนตัว แต่ด้วยจริยาวัตรที่งดงาม สมถะ เสียสละ รักประชาชน ทำให้มีความรู้สึกเสียดายและอาลัยต่อการจากไปของท่านเป็นอย่างยิ่ง แอบร้องไห้ในขณะที่ดูข่าว อ่านข่าว และดูรูปท่าน หากท่านยังมีชีวิตอยู่ยืนยาวกว่านี้ เยาวชนทั่วโลกจะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆ จากท่าน อินเดียและโลกจะมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดี คนเก่งอีกมากหากปฏิบัติในสิ่งที่ท่านสอน ขอแสดงความอาลัยรักท่านกาลัมด้วยจิตคารวะในคุณงามความดีของท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอให้วิญญาณของท่านไปอยู่ในดินแดนแห่งพระเจ้าด้วยเทอญบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน bharatstudiesความเห็น (0)