พบไรแดงและแิอนแทรคโนสในมำสำปะหลัง

อารักขา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 กลุ่มอารักขาพืชได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด พบอาการใบด่างตรงจุดกลางขั้วใบมันสำปะหลัง ในพื้นที่ 18 ไร่ เจ้าของแปลงคือ นางฤทัย ขุนรักคำ บ้านเลขที่ 117 หมู่ 8 บ้านบะยาว ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึางกาฬ หัวหน้าคะไปเบิ่งแปลงมันให้แนคะมันเป็นอิหยังบุนิ นั่นคือคำบอกกล่าวของเจ้าของแปลงมันสำปะหลัง และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่แปลงมันสำปะหลังเพื่อตรวจสอบแปลงพบว่าใบด่างของมันสำปะหลังเกิดจาก ไรแดงมันสำปะหลัง ในแปลงที่อยู่ติดหมู่บ้านส่วนอีกแปลงพบไรแดงร่วมกับอาการแอนแทรคโนส จากคำบอกเล่าของเจ้าของแปลง บอกว่า ปลูกมันสำปะหลัง พันธุ์ ระยอง 5 ระยะ 72 และ KU 50 ระยะปลูก 80 x 80 เซนติเมตร ตัดท่อนพันธ์ุเฉียง ความยาวของท่อนพันธุ์ 20 เซนติเมตร วิธีปลูก ยกร่อง แปลงที่อยู่ติดหมู่บ้าน ปลูกเมือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และแปลง (บน)เนื้อที่ปลูก 18 ไร่ ปลูกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 50 กิโลกรัม และใส่ปุ๋ย สูตร 0-0-60 จำนวน 8 กิโลกรัม วิธีใส่ ขุดหลุ่มกลบ 1 ช้อนแกงต่อหลม ตอนแรกที่พบอาการผิดปกติของมัมสำปะหลังเจ้าของแปลงดูข้อมูลใน Goolgle เลยไปซื้อยาแมลงมาฉีดแต่ก็ไม่เห็นผล จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลให้คำแนะนำ

จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนั้น พบว่าเกษตรกรปลูกมันกระทบแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน เหมาะต่อการระบาดของไรแดง ขณะเดียวกันพอถึงเดือนกรกฏาคม 2558 พื้นที่จังหวัดบึงกาฬมีฝนตกชุก ทำให้เหมาะต่อต่อการระบาดของแอนแทรคโนส แปลงมันสำปะหลังคุณฤทัยเลยประสบปัญหาทั้งไรแดงที่เกิดจากการปลูกมันสำปะหลังกระทบแล้งและปลูกพันธุ์ที่อ่อนแอต่อแอนแทรคโนส คือพันธุ์ ระยอง 72 ระยอง 5 และ Ku 50 นายสัมรวย มีจินดา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มร่วมกับอามีทาซ 20 % อีซี ฉีดพ่่นร่วมกัน ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นจะนำมาเล่าใหม่ในการติดตามผลคราวหน้า สวัสดีแผ่นพันไรแดงในมันสำปะหลัง1.docx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตือนภัยศัตรูพืชความเห็น (0)