..... รสพระธรรม .....

บ่มห่มธรรมค่ำเช้าเข้ากฏเกณฑ์.........อบายเว้นเฟ้นสิ่งดีจะมีชัย

.. วิเวกปลีกหลีกกายสลายภาพ

ทิ้งความหยาบซาบซึมแผ่แต่หนหลัง

ความไร้สุขทุกข์จัดอัดประดัง

โหมถะถั่งทั้งชีวิตแทบปลิดปลง


..กลอุบายหลายหลากทั้งขวากหนาม

หลอกให้ตามลามไล่จนใฝ่หลง

ระเริงจิตคิดผูกปมจมไม่ลง

ชีวิตคงลำบากหากปล่อยเลย


.. สำรวมจิตคิดแก้ไขในวันหน้า

ต้องพึ่งพาพุทธโอวาทไม่อาจเฉย

พุทธองค์ทรงสอนหย่อนตึงเฮย

สายกลางเผยมัชฌิมาพาพ้นเวร


.. สมาธิปิติล้นพ้นทางบาป

ทุกวันกราบท่องบ่นสวดมนต์เห็น

บ่มห่มธรรมค่ำเช้าเข้ากฏเกณฑ์

อบายเว้นเฟ้นสิ่งดีจะมีชัย


..สมาบัติวัตรค่ำกระทำต่อ

คงไม่พอก่อบุญเพื่อหนุนใกล้

เร่งมือทำกรรมดีถี่เพิ่มไป

กุศลได้เหลือหลากมากโมทนา


.. ละเลิกลดปลดกิเลสของเศษทุกข์

ไม่ว่าลุกยืนนั่งระวังหนา

มีสติคอยสอดตลอดเวลา

ดีถ้วนหน้าถ้าถึงบทรสพระธรรม


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)