problem : Navicat ไม่แสดงภาษาไทย

ปัญหาการดึงข้อมูลจากตารางมาแสดงแล้วไม่เป็นภาษาไทย กลายเป็นตัวยึกๆยือๆ แก้ไขได้ครับ

1. คลิกขวาที่ชื่อ Connection เลือก Connection Properties

2. เลือก Tab Advanced

3. เปลี่ยน Encoding: เป็น 874 (ANSI/OEM - Thai)

4. uncheck ตรง use MySQL charactor set

5. OK


ที่มา : http://www.select2web.com/navicat/navicat-how-to-d...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ผิดปกติความเห็น (0)