โอ้ฤทัย

โอ้เอ๋ยโอ้ดวงฤทัย เหตุไฉนคนึงถึงได้เพียงนี้

แม้จะรู้ว่าเขามีเจ้าฤดี ก็ยังรักปักชีวีมิเสื่อมคลาย

หรือจะเป็นกรรมเก่าแต่หนหลััง จึงต้องนั่งช้ำใจไร้ที่หมาย

สุดระกำช้ำชอกทั้งใจกาย เมื่อเห็นเขาเคียงกายใกล้ชิดกัน

ได้แต่ภาวนาว่าชาตินี้ ไม่มีบุญร่วมชีวีกับเจ้านั้น

ขอให้เจ้าอยู่ในสุขทุกทุกวัน ให้เขานั้นรักเจ้าเท่าพี่เอย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอน และคำเตือนสติความเห็น (0)