กิจกรรม PLC จัดทำคู่มือแนวดำเนินการตามนโยบาย ปี 2558 ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

kodchaphon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

20130616174337.pdf

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรม PLC จัดทำคู่มือแนวดำเนินการตามนโยบาย ปี 2558 ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ โรงแรมริมปาว ครั้งนี้ดำเนินการโดยวิทยากรหลัก ท่าน ดร.ฤทธิไกร จาก มมส. กัลยาณมิตรทางวิชาการ ของเรา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลัก คือ ผอ.รร. และครูผู้สอนชั้น ป.1 ของ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับแนวหน้าของเขตพื้นที่ จำนวน 22 โรงเรียน จุดประสงค์หลักของกิจกรรมครั้งนี้ ศน.สายรุ้ง น้อยนาจารย์ ตั้งเป้าหมายว่าจะได้แนวดำเนินการ หรือ Model ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ โรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด ท่าน ดร.ต๋อย เริ่มกิจกรรมโดยให้ ผอ.รร. และ ครู วาดภาพตัวเองลงในกระดาษ เอ สาม กิจกรรมนี้สรุปได้ว่า ผู้บริหารจะวาดภาพตนเองที่สื่อความหมายออกไปในการทำงานเชิงบริหาร ขณะที่ครู ก็จะวาดภาพตนเอง สื่อถึงการปฏิบัติของครู ผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมาก จากนั้น แบ่งกลุ่มแยกครู และ ผอ.รร ออกจากกัน กลุ่มละ 3 คน โดยครูผลัดกันเล่าถึงวิธีการปฏิบัติของตนเองในการพัฒนานักเรียนเพื่อให้อ่านออก เขียนได้ ขณะที่ กลุ่ม ผอ.รร. จะเล่าวิธีการบริหาร สนับสนุนส่งเสริมครู จากการสังเกต กิจกรรมนี้ หลายกลุ่มยังไม่เข้าในว่าวิทยากรต้องการอะไรจากตนเอง และเกิดอาการเกร็ง ในการที่จะเล่าโดยเฉพาะครูผู้สอน ขณะที่ ผอ.รร.การเล่าบางกลุ่ม จะอิง ทฤษฎี มากกว่าการปฏิบัติ (ยังติดอยู่กับกลัวว่าจะผิด กลัวว่าจะไม่ดี ไม่ตรงกลักการ) ในภาคบ่าย กิจกรรมเริ่มที่ ผอ.รร. และ ครู ในแต่ละโรงเรียน มาช่วยกันสรุปขั้นตอนการปฏิบัติของโรงเรียน และเขียนออกมาเป็นโมเดล ของตนเอง ซึ่งในแต่ละ โรงเรียนจะได้ 2 โมเดล คือ โมเดลของผู้บริหาร และโมเดลของครู จากนั้นก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Shopping ผลงานของกันและกัน

ข้อสังเกตจากการร่วมกิจกรรมถ้าโรงเรียนใดที่ไม่ค่อยได้มีกิจกรรม PLC ในโรงเรียน จะพบว่า
1. การฟังคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ จะพบว่ากลุ่มนี้หลังจากที่ตนเองปฏิบัติตามที่วิทยากรสั่งแล้ว (หมดหน้าที่) ก็มักจะออกไปนั่งเล่นนอกห้อง หรือ หาอะไรทำฆ่าเวลา
2. การทำกิจกรรม สะท้อนการปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ เยิ่นเย้อ ไม่ได้อะไร เกิดอาการหงุดหงิด ประมาณว่า จะให้พูดให้เล่าทำไม อยากได้อะไรก็บอกมาจะทำให้ จะเขียนให้ ประมาณนั้น

วาทะเด็ด ที่ได้ยิน จากกิจกรรมในวันนั้น คือ

" ครูดี นักเรียนดี ครูเก่ง นักเรียนเก่ง ถ้า...ครูมีคุณภาพ นักเรียน ต้อง มีคุณภาพ"

"จากกิจกกรมวันนี้ เข้าใจแล้ว ว่า PLC เป็นอย่างไร"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนล่าฝันความเห็น (0)