วันนี้เรียนอย่างมีความสุขมากเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เคร่งเครียดมากนักเปิดโอกาสให้เราได้แก้งานที่ค้างคา รู้สึกว่าโล่งอกไปมากทีเดียว