จดหมายน้อยในชั่วโมงเร่งด่วนถึงสถานทูตมาเลฯ: กรณีน้องแดง ลุงออ และน้องสมปอง ละแอ


นักเรียนอาเซียน

จดหมายน้อยในชั่วโมงเร่งด่วนถึงสถานทูตมาเลฯ: กรณีน้องแดง ลุงออ และน้องสมปอง ละแอ

ถอดบทเรียนการให้การช่วยเหลือในการร่างหนังสือถึงสถานทูตมาเลเซียในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรณีน้องแดง ลุงออ และน้องสมปอง ละแอ นักเรียนไร้สัญชาติ ในการเร่งการขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตมาเลเซียเพื่อเดินทางไปแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในงาน "Asia Young Inventors Exhibition 2015 (AYIE)" ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โดย นายธนภัทร ชาตินักรบ

เขียนเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๕๐ น.


http://www.gotoknow.org/posts/590767

https://www.facebook.com/notes/thanapat-chatinakrob/จดหมายน้อยในชั่วโมงเร่งด่วนถึงสถานทูตมาเลฯ-กรณีน้องแดง-ลุงออ-และน้องสมปอง-ละแอ/1150863588272455

----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

๑. บทนำ

--------------------------------------

ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์สายด่วนจากพี่ปลาทอง นางสาวศิวนุช สร้อยทอง นักกฎหมายโครงการ ๔ หมอชายแดนตาก บางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ได้ทราบข่าวในเบื้องต้นสั้นๆว่า อยากให้ช่วยเหลือในการร่างหนังสือถึงสถานทูตมาเลเซียเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเร่งขอรับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูตมาเลเซียให้กับนักเรียนไร้สัญชาติ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ช่วยประสานงานกับทางครูต้น นายประวิทย์ ฟองมูล เพื่อออกจดหมายโดยด่วน

ทันทีที่ผู้เขียนทราบรายละเอียดเช่นนี้ ประกอบกับขณะนั้นเป็นช่วงที่ว่างอยู่พอดี จึงไม่รีรอที่จะตอบตกลงและช่วยดำเนินการประสานงานเพื่อซักข้อมูลและศึกษารายละเอียดทุกอย่างให้แล้วเสร็จ การดำเนินการทั้งหมด ทั้งการศึกษารายละเอียด การสอบประวัติ การร่างเนื้อความในหนังสือถึงสถานทูตฯ แล้วเสร็จภายใน ๒ ชั่วโมง

--------------------------------------

๒. ขั้นตอนการดำเนินการ

--------------------------------------

ผู้เขียนได้เริ่มจากการโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากครูต้น นายประวิทย์ ฟองมูล เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทราบมาว่า น้องแดง ลุงออ และน้องสมปอง ละแอ เป็นนักเรียนไร้สัญชาติ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนไปแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ในงาน "Asia Young Inventors Exhibition 2015 (AYIE)" ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยน้องทั้งสองคน ยังไม่ได้รับการรับรองสัญชาติตามกฎหมาย นอกจากนั้น ครูต้นยังเล่าอีกว่า ขณะนี้ตนและนักเรียนทั้งสองอยู่ ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรอรับหนังสือเดินทาง ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศให้การอนุมัติแล้ว ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น. และจะรีบเดินทางไปยังสถานทูตมาเลเซียทันที ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางเพื่อทำเรื่องการรับการตรวจลงตรา (Visa) ในวันเดียวกัน และได้รับแจ้งมาว่า ต้องมีหนังสือถึงสถานทูตมาเลเซียเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเร่งการออกหนังสือเพื่อการรับการตรวจลงตราด้วย มิฉะนั้น อาจใช้เวลานาน และอาจทำให้พลาดโอกาสในการเดินทางไปแข่งขัน

เมื่อผู้เขียนได้ทราบเช่นนั้น ในเบื้องต้นยอมรับว่าตกใจมาก เนื่องจากกระบวนการทุกอย่างดูเร่งรัดไปหมด ทั้งแง่ของเวลาและแง่ของกระบวนการ ผู้เขียนได้ทำการโทรไปถามข้อมูลจากพี่ปลาทองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะร่างหนังสือถึงสถานทูตมาเลเซีย การศึกษาข้อเท็จจริงทุกอย่าง และการสรุปประเด็นที่ต้องการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก และเอกสารที่ผู้เขียนร่างนั้น ยอมรับว่าทำอย่างรวดเร็วจนอาจเกิดความผิดพลาดในแง่ของโครงสร้างของภาษาและไวยากรณ์อยู่เยอะพอสมควร แต่ ณ ขณะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การออกจดหมายถึงสถานทูตมาเลเซียเพื่อให้ได้เนื้อความและวัตถุประสงค์ในการรับการตรวจลงตราเป็นหลัก ซึ่งเนื้อความในหนังสือ ผู้เขียนขออนุญาตเปิดเผย มา ณ ที่นี้

เนื้อความในจดหมายมีถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตมาเลเซีย ในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับน้องแดง ลุงออ และน้องสมปอง ละแอ นักเรียนไร้สัญชาติ ผู้ได้รับเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนไปแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ในงาน "Asia Young Inventors Exhibition 2015 (AYIE)" ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้ขอความอนุเคราะห์ทางสถานทูตมาเลเซียเพื่อขอเดินทางออกนอกประเทศไทย ไปยังสหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยนักเรียนทั้งสองคนได้รับเอกสารเดินทางซึ่งออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแล้ว

จากที่ทราบในต่อมานั้น ได้รับทราบมาว่า ขณะที่ร่างหนังสือและส่งให้ทางครูต้นเสร็จแล้ว ได้ทำการพิมพ์ ลงนามในทันที และเดินทางต่อไปยังสถานทูตมาเลเซียเพื่อยื่นขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งผลปรากฏว่าสถานทูตมาเลเซียได้ให้การตรวจลงตราแก่น้องทั้งสองคนในวันดังกล่าวโดยทันที (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

--------------------------------------

๓. สรุป

--------------------------------------

ผู้เขียนได้รับทราบต่อมาในภายหลังว่า น้องทั้งสองคน ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียในวันดังกล่าวตามที่กำหนดสมประสงค์ และยังได้รับทราบอีกว่า น้องทั้งสองคนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันดังกล่าวด้วย นับว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่ทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือน้องทั้งสองคน แม้จะยังไม่ได้รับการรับรองสัญชาติตามกฎหมายก็ตาม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ในเรื่องราว ประวัติ และการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับน้องทั้งสองคน สามารถติดตามได้ที่ "รายการเปิดปม : นักเรียนอาเซียน" เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ช่องไทยพีบีเอส ตามลิ้งค์รายละเอียดด้านล่างครับ https://youtu.be/e544zMG73vI

ต้องขอขอบคุณอาจารย์แหวว (รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร) และพี่ปลาทอง (นางสาวศิวนุช สร้อยทอง) ที่ไว้วางใจให้ผู้เขียนได้มีส่วนช่วยเหลือในการทำงานในครั้งนี้ด้วยครับ ถ้ามีอะไรพอจะช่วยได้ในโอกาสต่อไป ยังคงยินดีเช่นเคยครับ J ด้วยความเคารพ

หมายเลขบันทึก: 590767เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2015 04:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2015 13:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

Congratulations for the job well done.

You may have changed the lives of the two students - for the better.

ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองนะคะ โชคดีที่น้องไดรับการช่วยเหลือด้วยค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี