กศน.อำเภอเสนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

จัดทำแผนการเรียนการสอน...จัดทำแผนจุลภาค...ศึกษาเรียนรู้

กศน.อำเภอเสนา ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนการสอนและแผนจุลภาค เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558 และมีความรู้ทักษะในการจัดทำแผนจุลภาค ที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรีค่ะ และต่อเนื่องด้วยโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้คณะครูและองค์กรนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันจากแหล่งเรียนรู้และนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป ที่สมายบีชรีสอร์ท อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" สวนลุงทองใบ จังหวัดระยองค่ะ เก็บภาพทำงานบ้าง เรียนรู้บ้าง พักผ่อนบ้าง มาฝากนะคะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (1)

ดีใจจังที่ผู้เขียนโปรแกรมและดูแลระบบ GotoKnow มาเยี่ยมเยือนบันทึกของครูแหม่ม ขอบคุณมากๆ ค่ะ