เครือข่ายR2Rภาคตะวันออก

Thiplib54
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครือข่าย R2R ภาคตะวันนออก http://ppkhosp.go.th/easternr2r/ เริ่มรวมตัวก่อตั้งเครือข่าย R2R ภาคตะวันออกเริ่มต้นที่บ้านผู้หว่านในการประชุมเคล็ดลับสำหรับคุณอำนวยเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2552 ในค่ำวันที่ 12 ธันวาคม 2552 หลังกิจกรรมการอบรมจบลง ได้มีการนัดหมายพบกันระหว่างผู้ที่เข้าอบรมที่มาจากภาคตะวันออกได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่าย R2R ภาคตะวันออก ตามแนวคิดของอาจารย์วิจารณ์ ภายหลังจากได้ปรึกษาหารือกัน จนได้ข้อสรุป ที่ประชุมได้ตกลงร่วมมือกันจัดตั้งเครือข่ายให้เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นแกนนำในการดำเนินการ (จากตอนหนึ่งใน http://ppkhosp.go.th/easternr2r/about_us/history.html)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Superfaความเห็น (0)