25 พฤษภาคม 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2558

วันนี้เป็นวันที่ผมค่อนข้างสนุกกันการสอนวันหนึ่งเลยครับ เพราะว่านักเรียนส่วนมากประมาณ 70 เปอร์เซ็น ค่อนข้างให้ความ

สนในกับการเรียนโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลย สิ่งแรกที่สังเกตได้จากคำพูด เมื่อตอนที่เปิดวิดีโอตอนที่น้ำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการเกิดคลื่น

ต่อเนื่อง เมื่อนักเรียนเห็นประกฎการณ์คลื่น สิ่งแรกที่นักเรียนทำคือ การตั้งคำถามเองโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไร ดังนี้ "ทำไมมันถึงเป็น

อย่างนั้นครับ" ผมคิดว่าวิดีโอทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ เพราะนักเรียนจะตั้งใจดูมากและตั้งคำถามได้ดี ทั้งในตอนต้น

และตอนท้ายการเรียนการสอน เนื่องจากตอนท้าย ในคาบนี้ผมใช้เทคนิค ตีตั๋วออกเป็นครั้งแรกครับ และคิดว่าหน้าที่รองของเทคนิคนี้คือ

การที่ให้นักเรียนได้อ่านกระดาษโพสอิตของเพื่อนๆ ที่เขียนเป็น 3 ประเด็นดังนี้ - ให้นักเรียนวาดรูปที่จำได้ในวันนี้ -ให้นักเรียนเขียนสมการ

ที่จำได้ในวันนี้ - ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากรู้ ***ผลที่ได้คือมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง เช่นมีนักเรียนบางคนเขียนว่าผมเรียนไม่เข้าใจ

และตัวแปรนี้คืออะไร หรือคลื่นน้ำคืออะไร แต่บางคนเขียนแบบที่คิดด้วยนะครับ เช่น ทำไมมุมของคลื่นจึงกำหนดให้เป็นมุมเป็นหน่วยองศา

และที่แปลกที่สุดคือ ทำไมเครื่องบินถึงลอยได้ครับ ในส่วนของการเรียนการสอน นักเรียนบางคนก็ไม่รับอะไรเลยนะครับ เมื่อตอนที่ผมเดินเข้าไปหาจึงหยิบกระดาษ

มาเขียน นอกจากนั้น มีนักเรียนประมาณ 5-6 คน บอกว่า หนูคิดว่าอาจารย์สอนเข้าในค่ะ แต่โจทย์มันยังง่ายไปค่ะ ซึ่งผมก็จะนำข้อมูล

เหล่านี้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนในดีขึ้นต่อไปครับ #ม.5/4#

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ministoryความเห็น (0)