ตำนานพระนางพญา (ฉบับสมบูรณ์) 5/12

วัลลภ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระนางพญาที่สร้างขึ้นมี ๖ พิมพ์ด้วยกัน

พิมพ์เข่าโค้ง
สร้างในยุคขององค์พระวิสุทธิกษัตรีย์

พิมพ์เข่าโค้ง
สร้างในยุคขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( ยุคอินโดจีน )พิมพ์เข่าโค้ง
สร้างในยุคขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( ยุคสงครามใกล้สงบ )พิมพ์เข่าตรง
สร้างในยุคขององค์พระวิสุทธิกษัตรีย์


พิมพ์เข่าตรง
สร้างในยุคขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พิมพ์สังฆาฏิ
สร้างในยุคขององค์พระวิสุทธิกษัตรีย์


พิมพ์สังฆาฏิ
สร้างในยุคขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พิมพ์อกนูนใหญ่
สร้างในยุคขององค์พระวิสุทธิกษัตรีย์


แต่ละพิมพ์ สร้างขึ้นสามขนาดคือ หนา – กลาง - บาง ดังนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำนานพระนางพญาฉบับสมบูรณ์ความเห็น (0)