สองนคราประชาธิปไตยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


โคลงดั้นตรีพิธพรรณ


....การเมืองจริงแน่แท้...........เรื่องคน

เข้าร่วมสร้างสังคม................สุขแท้

เมตตารักผองชน..................คือหลัก

จิต"รับใช้"แล้พร้อม...............กระทำ


....การเมืองใช่เข้าร่วม............กอบโกย

ประโยชน์งำแต่ตน.................พวกพ้อง

เงินทองเกียรติได้โดย..............สุจริต

ปวงเทพประชาซ้องร้อง............สดุดี