สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๖๒) ฉัตรมงคล

"ทรงครองใจไทยภักดิ์รักษาชาติ

ทรงครองราชย์ปราชญ์เปรื่องเรืองวิถี

ทรงครองไทยให้ประชาสามัคคี

ทรงครองธรรมนำชีวีที่พอเพียง

พระปฐมบรมราชโองการ

พระปณิธานผ่านองค์ทรงสุรเสียง

ครองแผ่นดินโดยธรรมไม่ลำเอียง

สยามเคียงคู่สุขพ้นทุกข์ภัย"

5/5/58

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

เนื่องในวันฉัตรมงคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

....ธ ทรงครองแว่นแคว้น......โดยธรรม์

ธ วิริยะรังสรรค์.................ปกหล้า

ธ โปรดคุณะอนันต์............ราษฎร์สุข...สวัสดิ์เฮย

ธ บิดรจอมฟ้า..................เหล่าข้าฯถวายพระพร


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา : toshare