สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๕๓) ความจริงใจในคนสอพลอ

"ไม่ ต้องมองจ้องหาค่ากลุ่มนี้

มี วิธีที่มาอย่าหลงใหล

ความ สัตย์ซื่อถือดีมีห่างไกล

จริงใจ ไม่ได้เจอเกลอหลอกลวง

ใน ชีวิตคิดไว้ในใจจิต

หมู่ อมิตรชิดใกล้ไม่ห่วงหวง

คน ไม่ดีมีร้ายจิตใจกลวง

สอพลอ ลวงปวงมิตรจิตทุกข์ตรม"

Morning exercise 29/4/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์(Cr.ภาพจากเน็ต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)