สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๔๘) กราบอาจารย์ทัศนีย์

"พรผู้ใหญ่ อวยชัย ให้แกร่งกล้า

พรล้ำค่า ชีวา พาสุขศรี

พรจากท่าน อาจารย์ ทัศนีย์

พรอันดี มีพลัง สมดังใจ

กราบด้วยฉันท์ กตัญญู รู้คิดถึง

กราบซาบซึ้ง ตรึงใจ ใฝ่สดใส

กราบผู้ให้ ใฝ่กุศล ดลฤทัย

กราบผู้ใหญ่ ใจดี มีเมตตา"

25/4/58

กราบสวัสดีและขอพรวันสงกรานต์ อ.ทัศนีย์ ไผทฉันท์

อาจารย์ใหญ่ รร.อนุบาลไผทฉันท์ จ.นครปฐม

ผู้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารไชยกุล ไผทฉันท์ รพ.บ้านตาก

และบริจาคเงินก่อตั้งมูลนิธิ รพ.บ้านตาก เมื่อ พศ. 2542-2544

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)