เพลินวาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จ. ประจวบคีรีขันธ์ เป็นร้านอาหาร เครื่องเล่น ของใช้โบราณต่าง ๆ

โดยหัวใจหลัก ในการดำเนินงานของเพลินวาน อยู่ที่การสนับสนุนให้คนในทุกๆพื้นที่ตั้งของเพลินวาน มีอาชีพ มีรายได้ และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการพัฒนาร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วของคนพื้นถิ่น (http://www.plearnwan.com)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมที่หนึ่ง มีลักษณะแปลกตา การออกแบบ การสร้างสรรค์

ให้ดูแปลกตา


ป้ายเพลินวานที่มีผู้คนมาถ่ายรูปจำนวนมาก

พื้นหลังเป็นเพียงไม้เก่า ๆ สังกะสี ที่ขึ้นสนิม


ขายของย้อนยุคแตกต่างจากที่อื่น


แก้วน้ำวันเกิด


ลานเพลิน สำหรับเด็ก ๆ ผู้ใหญ่ก็ได้


มันเป็นศิลปะ


กระเป๋าน้อย


ตักลูกบอล


ตรอกวานซืน ย้อนยุคสมัยก่อน


ขนม หลากหลายไส้ สร้างสรรค์จริง ๆ


พวงกุญแจตุ๊กตา หลากหลาย สร้างสรรค์


มีโรงรับจำนำด้วย


เป็นการสร้างสรรค์นำสิ่งต่าง ๆ เชิงย้อนยุค ร้านค้า เครื่องเล่น มารวมกัน

ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างจากที่อื่น
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)