ภาพประวัติศาสตร์ ๒

Kroonut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาพที่ถูกถ่ายขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทางประเทศไทยไม่มีภาพเหล่านี้

ต้องไปขอภาพถ่ายนี้จากต่างประเทศมา (เป็นภาพที่หาดูยากมาก)
ยิ่งภาพ ขบวนเรือพระที่นั่งด้วย

ตัวอย่าง ภาพถ่ายโดยพระบรมราชานุญาต ร. 4- ร. 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยืนหันพระปฤษฎางค์ให้กล้องในการพระราชพิธีโสกันต์
ณ เขาไกรลาส ในสวนขวา พระบรมมหาราชวัง มีน้ำตกบ่อน้ำ และสัตว์ส่วนหนึ่ง ที่มีคติความเชื่อว่า
อยู่บนเขาไกรลาส ในป่าหิมพานต์ คือ ม้าราชสีห์ ช้าง และ โค สัตว์เหล่านี้หล่อด้วยโลหะและมีน้ำพุ่ง
ออกจากปาก เพื่อสรงน้ำพระราชโอรส พระราชธิดาที่ทรงรับพระราชทานโสกันต์ เมื่อปี พ.ศ. 2433

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Educational Technologyความเห็น (0)