อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เป็นอุทยานเชิงเรียนรู้ ทัศนศึกษา แก่ประชาชนทั่วไป ที่ จ.สุโขทัย

บรรยากาศเป็นซากปรักหักพัง แบบโบราณ คงมนต์ขลังไว้อย่างดี

คนสมัยก่อนได้สร้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้


พระพุทธรูปที่แสดงถึง การเคารพนับถือพระพุทธเจ้า มีศาสนาพุทธมาแต่โบราณ


บรรยากาศเหมือนได้หลุดอยู่ไปในยุคสมัยก่อน


สามารถเช่าจักรยานปั่นท่องเที่ยวได้


ถ้าเมื่อยก็ใช้รถราง นั่งชมได้ มีค่าบริการ


บริเวณกว้างขวาง มีแหล่งเรียนรู้ เจดีย์ โบราณสถาน มากมาย


มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง


ท่อน้ำสมัยก่อน เป็นดินเผาสังคโลก
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ต่าง ๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้โดย ระลึกว่าคนสมัยก่อน

มีความพยายาม ในการทำสิ่งต่าง ๆ สามารถศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการได้เป็นอย่างดี


เด็ก ๆ บอกชอบมาที่นี่เพราะได้มีอะไรทำ เช่น ปั่นจักรยาน!!!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)