กุลยุทธ์ทั้งสี่กับการประเมินคุณภาพการศึกษา

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

***** กลยุทธ์ทั้งสี่กับการประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้เขียนพบบทความ ของศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ในหนังสือพิมพ์นิวร้อยแปด ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2558 จึงอยากนำมาแบ่งปัน มั่นใจว่าหลายท่านทราบดีแล้ว แต่นำมาบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งค่ะ กลยุทธ์ดังกล่าวได้แก่

1. หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก คือหน่วยงานประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก คือระดับความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณ

3. การประกันคุณภาพภายใน คือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมก่อนรับการประเมินจริง

4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คือเครื่องมือแสดงคุณวุฒิและมาตรฐานการวัดการศึกษา ช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในประเทศอาเซียน

***** นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ในฐานะผู้สอนและผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนที่ทำได้ก็ปฏิบัติอย่างเต็มกำลัง เพื่ออนาคตและเยาวชนของไทยเราค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กลยุทธ์ที่จะทำให้การศึกษาของไทยดีขึ้นนะครับ