ความประทับใจหลังจากเรียน รายวิชานี้......

ดิฉัน.....มีความประทับใจสำหรับการเรียนเราสามารถที่จะใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีมาใช้กับสังคมปัจจุบัน หรือสังคมออนไลน์เพราะยุคนี้เป็นยุคคศรรษที่21 เป็นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เปรียบเสมือนปัจจัย 5 เพราะขาดไม่ได้เลย ยิ่งสังคมปัจจุบัน โลกโซเชี่ยวเป็นที่นิยมมาก อะไรนิดอะไรหน่อย ก็โพสต์ลง...สิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถอยู่บนพื้นที่ นี้ได้บนโลออนไลน์ คือ การเคารพซึ่งกันและกันการใช้คำพูด การให้กำลังใจกันหรือการแลกเปลี่ยนความคิดอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นที่การกระทำของเรา

ดิฉันขอขอบ อาจารย์ กิตตินันท์ ที่ให้คำแนะนำในเรื่อง ต่าง ๆจนกระทั่ง ดิฉันสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ........พลอยไพลินความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อืมม ก็เรียนให้จบไว ๆ ครับ ;)...