ใน Delphi 7.0 ได้นำ Rave ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างรายงานมาแทน Quick Report แต่สำหรับผู้พัฒนาที่คุ้นเคยกับ Quick Report หรือมี Project เก่า ๆ ใช้งานอยู่อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน Quick Report อยู่ ดังนั้นการใช้งาน Quick Report ผู้ใช้งานจำเป็นต้องติดตั้งเองโดย

1. เปิด Delphi เลือก Component

2. เลือก Install Packet

3. กดปุ่ม Add แล้วเลือก ไฟล์ c:\Borland\Delphi7\Bin\dclqrt70.bpl สำหรับ Quick Report Component และ
ไฟล์ c:\Borland\Delphi7\Bin\dcltqr70.bpl สำหรับ Graph บน Quick Report