โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน

เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร ไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารทำให้เกิดอาการสำคัญ ได้แก่ อาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก และมีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขม ไหลย้อนขึ้นมาทางปาก ภาวะ กรดไหลย้อนนี้ ถ้าเป็นเรื้อรังอาจทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหาร ได้แก่ หลอดอาหารอักเสบ มีเลือดออกจากหลอดอาหาร และอาจทำให้ปลายหลอดอาหารตีบได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุหลอดอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง อาจกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ในที่สุด

สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน
โรคกรดไหลย้อนเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ หลอดอาหารส่วนปลายมีการคลายตัวอย่างผิดปกติ ความดันของหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายลดลงต่ำกว่าปกติหรือกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารบีบตัวอย่างผิดปกติ รวมถึงพันธุกรรมด้วยในคนบางคน หูรูดหลอดอาหารทำงานได้น้อย
พฤติกรรมบางอย่างของผู้ป่วยเป็นปัจจัยเสริม ให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้ด้วย เช่น รับประทานอาหารเสร็จอิ่ม ๆ หรือรับประทานอาหารเสร็จ ยังไม่ถึง 4 ชั่วโมงแล้วนอน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม รับประทานอาหารประเภทของทอด ของมัน หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัด

อาการโดยทั่วไป

1.ปวดแสบปวดร้อนในหน้าอก

2.จุกแน่นบริเวณหน้าอก เหมือนมีก้อนติดอยู่ ในลำคอ กลืนไม่เข้า คายไม่ออก มีลมในท้องมาก

3.กลืนอาหารไม่ลง ต้องกินข้าวคำน้ำคำ

4.คลื่นไส้ แต่เมื่ออาเจียนออกมาส่วนมากจะมีแต่น้ำ

5.เรอเปรี้ยว (น้ำย่อย) เรอขม (น้ำดี)

6.มีกลิ่นปาก

การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

งดการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ น้ำอัดลม ชา กาแฟ ลดอาหารมัน ของทอด ของหวาน รับประทานอาหารให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ลดน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี


อ้างอิง

วีระชัยวาสิก. คนไทยต้องไม่ป่วย .พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์, 2553.


โดย นางสาวสุพร นนทพันธ์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Book1ความเห็น (1)

ดีมากเลยเป็นอยู่เหมือนกันคร๊าฟๆๆๆๆๆๆๆๆ