เครื่องมือที่ใช้วัดโอกาสหรือความสำเร็จของธุรกิจ


เครื่องมือที่ใช้วัดโอกาสหรือความสำเร็จของธุรกิจ

เครื่องมือที่ใช้วัดโอกาสหรือความสำเร็จของธุรกิจที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีดังนี้1. การวิเคราะห์

สวอต (SWOT analysis)2. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมาตรฐาน (Benchmarking)3.การวิเคราะห์การดำเนินงานที่ดีเยี่ยม (Best practices)

1. การวิเคราะห์สวอต(SWOT analysis)

การวิเคราะห์สวอตเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการและสร้างกลยุทธ์ที่จะพัฒนาธุรกิจหรือบริการไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือชนิดนี้สามารถบอกหรืออธิบายจุดแข็ง (Strength)จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค(Threat) ที่จะทำธุรกิจหรือบริการใด ๆ ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ กล่าวคือ จุดแข็งและจุดอ่อนเป็นปัจจัยภายในของธุรกิจหรือบริการเองที่จะเพิ่มความสำเร็จและเพิ่มความล้มเหลวให้แก่ธุรกิจหรือบริการดังกล่าว ส่วนโอกาสและอุปสรรคเป็นปัจจัยภายนอกที่จะเอื้ออำนวยและขัดขวางต่อความสำเร็จของธุรกิจ สำหรับเรื่องซึ่งจะนำจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญของการที่ธุรกิจหรือบริการใด ๆ จะประสบความสำเร็จมาพิจารณาขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจหรือบริการนั้น ๆ เป็นสำคัญเรื่องทั่ว ๆ ไปของธุรกิจ

2. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมาตรฐาน(Benchmarking)

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมาตรฐานเป็นวิธีการวัดและเปรียบเทียบเรื่องหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกิจหรือบริการที่ต้องการวัดหรือต้องการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจหรือบริการนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมาตรฐานโดยทั่ว ๆ ไปจะเป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของธุรกิจหรือบริการที่ต้องการวัดหรือศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว มิได้ร่วมกับธุรกิจหรือบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกันกล่าวคือ เป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมาตรฐานแบบเดียว สำหรับขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมาตรแบบเดียวดังกล่าวมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผน 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 3) ขั้นตอนการบูรณาการ 4) ขั้นตอนการปฏิบัติ

3. การวิเคราะห์การดำเนินงานที่ดีเยี่ยม(Best practices)

การวิเคราะห์การดำเนินงานที่ดีเยี่ยมเป็นเครื่องมือที่จะใช้ค้นหาว่าในปัจจุบันบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมใดของธุรกิจหรือบริการที่เราสนใจมีวิธีการบริหารจัดการในแต่ละด้านที่จะทำให้ธุรกิจหรือบริการประสบความสำเร็จมากที่สุด เช่น โรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋องรายใดที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำสุด วิธีการบริหารจัดการธุรกิจหรือบริการข้างต้นที่จะทำให้ธุรกิจหรือบริการนั้น ๆ ประสบความสำเร็จทำได้อย่างไร กล่าวคือ หาปัจจัยหรือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจหรือบริการนั้น ๆ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมได้

แหล่งที่มา:คู่มือการทำวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติผู้แต่ง:รศ.ดร.สรชัยพิศาลบุตร

นางสาวอจลาดำรงฤทธิ์

คำสำคัญ (Tags): #kmanw
หมายเลขบันทึก: 589483เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2015 08:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 เมษายน 2015 08:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี