ความร่วมมืออุตสาหกรรมสิ่งทอระหว่างอาเซียน-จีนอนาคตสดใส

B.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความร่วมมืออุตสาหกรรมสิ่งทอระหว่างอาเซียน-จีนอนาคตสดใส

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 ในการจัดสัมมนาอุตสาหกรรมสิ่งทอระหว่างจีน-อาเซียนที่กรุงปักกิ่ง นายสุ่ย หนิงหนิง (Xu Ningning) ประธานสมาคมการค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business Association) เผยว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การก่อสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอระหว่างจีน-อาเซียนจะมีอนาคตที่สดใส

อาเซียนเป็นตลาดส่งออกเส้นด้ายและสินค้าผ้าผืนอันดับแรกของจีน ในปี 2557 การส่งออกสินค้าสิ่งทอจากจีนไปอาเซียนมีมูลค่า 36,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.5 มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอจากอาเซียนเท่ากับ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า โดยในช่วง 5 ปีมานี้ การส่งออกสิ่งทอจากจีนไปอาเซียนเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 28 ต่อปี และการนำเข้าสิ่งทอจากอาเซียนของจีนเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี

ปัจจุบัน ประเทศอาเซียนมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน ภาษีศุลกากรต่ำ และราคาฝ้ายถูก ดังนั้น จึงมีบริษัทจีนจำนวนมากย้ายโรงงานผลิตไปอยู่ในอาเซียน อาทิ บริษัทTianhong และบริษัท Yida ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตเสื้อที่เวียดนาม บริษัท Hongdou และบริษัท Shenzhou ได้ก่อตั้งโรงงานที่กัมพูชา อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนกับอาเซียนถือว่ามีจุดแข็งเสริมซึ่งกันและกัน และมีช่องทางในการขยายความร่วมมือที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอล


ที่มา : http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :)ความเห็น (0)