ตลาดการท่องเที่ยว

การสร้างวิธีคิดด้านการตลาดการท่องเที่ยว โดยปกติในการทำตลาดจะต้องอาศัยแนวคิดทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น STP หรือ MKT mix ที่เรียกว่า 4P 8P 12 P อะไรก็ตามจะได้คำตอบออกมาชุดหนึ่งประเด็นสำคัญ

สิ่งที่สำคัญที่ต้องได้คือ วิธีการทำตลาดการท่องเที่ยว ผมาขอยกผลงานวิจัยของผม มาเป็นแนวทางในการอธิบายการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ในปี 2558 นี้นะครับ

เมื่อเราสังเคาระห์ STP SWOT PEST แล้วจะพบข้อมูลที่น่าสนใมจอยู่ หลายชุด และนักการตลาดจะนำมาสร้าง ส่วนประสมทางการตลาด โดยมาตรฐานจะใช้ 8P

แต่เมื่นนำมาใช้งานจะต้องมีการร้อยเรียงใหม่ เพื่อการใช้งาน เช่น

การทำตลาดแบบ 3 ต้อง คือ

ต้องมา ต้องกิน ต้องพัก


คำถามที่น่าสนใจคือ "ต้องมา" ต้องมาอะไร จุดเด่นของ Product การท่องเที่ยวพะเยาคือ กว๊านยพะเยา กิจกรรมการท่องเที่ยว ก็มีอยู่รอบกว๊านขาดการร้อยเรียงและสร้างเป็น ธีมการท่องเที่ยวย ถ้าเรากำหนดว่า ต้องมากว๊าน แล้วเที่ยวอะไรบ้าง นอกจากลงเรื่อไหว้พระกลางกว๊านที่มีหนึ่งเดียวในโลก แล้ว ต้องเชื่อม สิ่งอื่นด้วย เพราะไม่ฉะนั้นจะไม่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย เช่น พายเรือต่อไปยัง บ้านบัวได้ไหม ไปดูการทำปลาส้มได้หรือไม่ แล้วต่อไปนังการทำแกะสลักหินทราย ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาได้หรือไม่ โดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยว แบบ Creative Culture Tourism เป็นคิดเบื้องหลังครับ


ส่วน "ต้องกิน" ต้องทานอะไร แน่นนอนเป็นคำถามยอดฮิต ก็กลับไปศึกษาร้านอาหารในจังหวัดพะเยา ว่ามีเมนูใดบ้างที่ พอจะมีเป็นจุดเด่น ก็พบว่ามี อาหาร 4 อย่าง ได้แก่ ปลาเผ่า กุ้งเต้น ต้มยำปลาเนื้ออ่อน และปลาส้ม เมือเข้าพิจารณาราย อาหารก็พบว่า ปลาเผ่ามีหลายจังหวัด กุ้งเต้รน และต้มยำปลาก็เช่นเดียวกัน ก็เหลือเพียงปลาส้ม ก็ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าปลาส้ม ทำอะไรทานได้บ้าง เพื่อสร้างเป็น อัตลักษณ์ด้านอาหารถิ่น ได้ เพื่อให้ทุกร้านอาหารทำและขายได้ เพราะถ้ามีบางร้าน ก็จะทำให้ร้านที่มีได้ประโยชน์ ฝ่ายเดียวอันนี้ไม่ควรทำ แต่จริงๆ ก็ไม่กังวล เพราะ ถ้าสามารถกำหนดเป็นอาหารของจังหวัดพะเยาแล้ว อีกสักพัก ร้านต่างๆ ก็จะมีตามมาเองครับ

ส่วน "ต้องพัก" แล้วพักที่ไหนดี อะไรคือที่พักในใจของนักท่องเที่ยว คำตอบที่น่าสนใจคือ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น รร รีสอร์ท เกสเฮาส์ บูติก โฮมสเตย์ ถ้า เราบอกว่าต้องหาอัตลักษณ์แบบ "ต้องกิน" ก็จะทำให้ที่พักประเภทอื่นๆ โดวยได้ครับ เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนิดหน่อย คือพักที่ไหนก็ได้ พักพะเยาเหมือนกัน กีเหมือนกัน ได้บรรยากาศยามเช้าที่กว๊านเหมือนกัน ควรปรับเอาสิ่งที่พะเยามีเอาเป็นจุดเสนอขายแทนครับ เพราะทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์


อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การท่องเที่ยวไทยความเห็น (0)