ภาพแสดงความหมาย 4

ณฐพงศ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ปัจจัยกับการดำเนินชีวิต"

ในปัจจุบันนั้น การที่เราจะยู่รอดในสังคมได้ เราจะต้องมีปัจจัยที่เราคิดว่าจำเป็นในการดำรงชีวิต และปัจัจัยไหนที่ไม่จำเป็น ซึ่งเราพึงรู้ด้วยตนเอง จะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นราบรื่นไปด้วยดี

จากภาพข้างบน แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผม ซึ่งขอยอมรับเลยว่าสำคัญทุกอย่าง แต่พอต้องเลือกว่าปัจจัยใดจำเป็นจริงๆแล้วนั้น คงไม่พ้นปัจจัยสี่ที่คนเรานั้นขาดไม่ได้ และเครือข่ายสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรู้ใจ เพื่อนๆ นั้นก็ขาดไม่ได้เช่นกัน เพราะมนุษย์เราทุกวันนี้ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในโลกปัจจุบันอีกแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PLCความเห็น (0)