ภาพแสดงความหมาย 2

ณฐพงศ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"จิตตปัญญาศึกษากับพฤติกรรมสัตว์สี่ทิศ"

มาอีกแล้วครับ….

วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษา" ซึ่งจะสอนให้คนเรารู้จักความดี ความงาม ความจริง โดยจะมองถึงการเคารพในความเป็นมนุษย์ เคารพศักยภาพของคน และการมองแบบองค์รวม ซึ่งจะพัฒนาการกำหนดจิตภายหรือพฤติกรรมต่างๆที่อยู่ภายใน คือ การรู้จักคิดและใคร่ครวญจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียนรู้ จนเกิดความ เข้าใจในความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดปัญญา ทำให้จิตใจได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง

ซึ่งกิจกรรมต่อมาคือ "กิจกรรมสัตว์สี่ทิศ" ที่ใช้การเปรียบเทียบและทำนายลักษณะนิสัยของบุคคลแล้วเปรียบเทียบกับสัตว์ โดยเชื่อมโยงความเชื่อเกี่ยวกับโลกธาตุที่อยู่ในตัวมนุษย์ ดังนี้

นกอินทรีย์ (ธาตุลม) หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อารมณ์แปรปรวนประดุจสายลมที่พัดผ่านไปมา แต่มีความแม่นยำในความคิดและสายตาที่แหลมคม ประดุจพญาอินทรีย์ที่มีสายตากว้างไกลสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลและกำหนดทิศทางหรือประเด็นในการทำงานได้แม่นยำถูกต้อง

กระทิง (ธาตุไฟ) หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมักตัดสินใจแบบกล้าได้กล้าเสีย เมื่อคิดจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จให้ได้ ไม่ย่อท้อ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าที่จะเสี่ยงกับทุกสิ่ง หากได้ตัดสินใจไปแล้ว

หมี (ธาตุดิน) หมายถึง ผู้ที่มีความมั่นคง หนักแน่น ตัดสินใจทำอะไรแล้วจะต้องทำให้สำเร็จ หมีเป็นสัตว์ที่มีระเบียบในตนเองมีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบขั้นตอน

หนู (ธาตุน้ำ) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถสนุกสนานร่าเริงและปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย ชอบในอาชีพบริการเห็นคนอื่นมีความสุขก็สุขใจตามไปด้วย ขี้เกรงใจคนอื่น ไม่ชอบหาเรื่องกับใครรักสงบและสันติ

กิจกรรมเรียนรู้ตนเองด้วยพฤติกรรมของสัตว์ ในตัวเราจะมีทั้งสี่ธาตุ ซึ่งขึ้นอยู่กับจะมากหรือน้อย จากภาพด้านบน ทำนายลักษณะนิสัยของผู้วาดได้ว่า ผู้วาดมีชอบช่วยเหลือ เข้ากับคนได้ง่าย เบื่อง่าย เป็นคนใจกว้าง และมองการไกล กล้าได้กล้าเสีย ใจร้อน มุ่งมั่น ตัดสินใจรวดเร็ว ทำงานไม่ค่อยเป็นระเบียบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PLCความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นำไปใช้ในการแนะแนวได้นะครับ ขอบคุณมากครับ