ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (11)

จากบทความเรื่อง "กลับบ้านเราเถอะลูกรัก" เขียนเมื่อปี 2545 ยุคระบอบทุนนิยมเฟื่องฟูสมัยรัฐบาลชาติชาย
ซึ่งกลายเป็นฟองสบู่แตกในตอนหลัง ซึ่งอาจารย์ระพี ได้อ่านอย่างทะลุปรุโปร่ง และนำเสนอในบทความ
ที่ผมกำลังจะเสนออีกภายหลัง

บทความนี้เขียนถึงหนุ่มสาวทั้งหลาย ดังที่อาจารย์ได้ปรารภไว้ในตอนท้ายไว้ว่า

"บทความเรื่องนี้ในขณะที่การเกษตรของชาติไทยกำลังประสบกับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากชนรุ่นลูกรุ่นหลานแม้แต่ชนที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว ต่างก็ทิ้งไร่ทิ้งนาเข้ามาทำงานอยู่ในเมืองกรุงซึ่งเต็มไปด้วยแสงสี แต่แฝงเอาไว้ด้วยปัญหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ ก็ยังไม่หวนกลับมาบ้านของตัวเองโดยอ้างเหตุผลว่าเพราะไม่มีงานที่จะจ้างให้เขาทั้งหลายมีโอกาสกลับไปทำงาน"


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลสำคัญและวาทะสำคัญทางการศึกษาความเห็น (0)