ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (8)

บทความเรื่อง "ครูกับชีวิต" ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑

สรุปความตามที่ท่านอาจารย์ระพีได้กล่าวไว้ว่า ""ถ้าครูคนไหนยังไม่รู้สึกว่าลูกศิษย์เป็นครูตัวเอง วิญญาณความเป็นครูก็ยังไม่เกิด"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลสำคัญและวาทะสำคัญทางการศึกษาความเห็น (0)