(6) เครื่องมือสู่ความสำเร็จ

(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละเรื่องครับ) 

- การใช้ IT (6/4) ไกรษร อุทัยแสง)

- การใช้ Blog เป็นเครื่องมือและสร้างกำลังใจของตนเองและผู้อื่น (8/4) (บุญ ชฎาศิลป์)

- มีผู้ประสานงานเป็นแกนกลาง (4/1) (ภาวดี ภักดี)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.