แบบฝึกเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ทิศ)

ทิศเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการอ่านแผนที่

โดยในส่วนบนของแผนที่จะเป็นทิศเหนือเสมอ

การกำหนดทิศทางใดๆโดยสากลจำเป็นต้องใช้ทิศ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบบฝึกเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และคู่มือการใช้ความเห็น (0)